ZLATY AMPER 2019 - Integrované strojové vid'ní [audio: CS]

InfoWeb Marketplace

Tuesday, June 4, 2019Description :
P'esn? p'ed 14 lety získala firma B&R své první ocen'ní ZLATY AMPER za systém X20. Následovalo n'kolik ?estných uznání v sout??i. Snaha dostát ?Perfection in automation" aneb dokonalost v automatizaci znamená také to, ?e v'echny své znalosti a kreativitu zam??ujeme na vývoj výrobk?, které stanovují inova'ní trendy. A proto op't m??eme sv't automatizace posunout o krok dál díky Integrovanému strojovému vid'ní.

Searches related toManufacturing operation

Grouped quotes (0)