V B&R v Brn? bylo slavnostn? ote'eno nové ?kolicí centrum Automation Academy [audio: CS]

InfoWeb Marketplace

Wednesday, June 19, 2019Description :
B&R slavnostn? otev'ela v Brn? nové ?kolicí st'edisko pod názvem B&R Automation Academy. Zájemci si mohou vybrat z ?iroké nabídky standardních i zákaznických ?kolení vývoje a nasazení automatiza'ního softwaru a aplikací hardwaru od B&R. ?kolicí st'edisko je vedeno profesionálními ?koliteli a vybaveno ?pi'kovou prezenta'ní technikou.

Searches related toManufacturing operation

Grouped quotes (0)