Praktyki B&R. Projekt: Sterowanie ploterem CNC w oparciu o technologi? mapp Motion [sub: EN, PL]

InfoWeb Marketplace

Friday, October 9, 2020Description :
W ramach praktyk letnich w B&R studenci zrealizowali projekt "Sterowania ploterem CNC w oparciu o technologi? mapp Motion". Na filmie praktykanci opowiadaj? o etapach swojej pracy oraz prezentuj? efekt ko'cowy. Dowiedz si? wi'cej o praktykach w B&R: https://www.br-automation.com/pl/kariera/studenci/praktyki-i-staze-w-firmie-br/

Searches related toManufacturing operation

Grouped quotes (0)