Phoenix Contact w Polsce

InfoWeb Marketplace

Thursday, November 21, 2019Description :
?Phoenix Contact ze swoimi sze'cioma liniami produktowymi oferuje nowatorski portfel przemys'owej elektroniki. Najlepsze po??czenia "od czujników po elementy steruj'ce". Od tradycyjnych listew zaciskowych, poprzez przeciwbryzgowe wtyki maszynowe, po bezprzewodow? sie? Ethernet: Nowatorskie rozwi'zania, które daj? wi'cej, ni? nasi klienci oczekuj?. W Polsce jeste'my obecni od ponad 25 lat. Biuro handlowe i magazyn lokalny we Wroc'awiu obs'uguje zamówienia i zapewnia wsparcie techniczne dla klientów z ca'ego kraju. W Nowym Tomy'lu znajduje si? zak'ad przemys'owy zatrudniaj'cy 2700 osób. Wi'cej informacji: http://www.phoenixcontact.pl ?Subskrybuj nasz kana? YouTube i b'd? na bie??co: https://phoe.co/subscribe

Searches related toProduct & Process Design

Grouped quotes (0)